Studenți și absolvenți

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Pentru studenții și absolvenții UDJG, CCOC oferă:

  • Materiale și sesiuni de informare și feed-back privind alcătuirea unui bun portofoliu de angajare, strategii de căutare a unui loc de muncă, activități de pregătire pentru susținerea unui interviu de angajare;
  • Consiliere în carieră: activități de autocunoaștere, de evaluare psihologică cu ajutorul platformei CAS++, de planificare a carierei și  de dezvoltare a unor abilități și aptitudini specifice traseului profesional ales și care pot crește șansele inserției pe piața muncii etc.;
  • Consiliere educațională: suport în alegerea și planificarea traseului academic și profesional, activități de identificare a oportunităților educaționale (burse, schimburi de experiență, stagii de practică, workshop-uri etc.), training-uri de dezvoltare a abilităților necesare obținerii succesului academic, mentoring pentru studenții cu dificultăți de învățare, pentru studenții cu nevoi speciale etc;
  • Activități de promovare a oportunităților de carieră și de facilitare a accesului pe piața muncii: oferte de locuri de muncă, internshipuri, prezentări de firme, networking cu angajatori, acțiuni de voluntariat în cadrul instituțiilor și organizațiilor interesate, sprijin în organizarea de seminarii de informare profesională și de programe de mentorat cu reprezentanți ai firmelor, specialiști, întreprinzători etc., cu scopul cunoașterii profilurilor și competențelor profesionale solicitate pe piața muncii la momentul actual etc.;
  • Ateliere de dezvoltare personală pe diverse teme;
  • Activități de prevenire și diminuare a abandonului universitar;
  • Studii și analize periodice referitoare la integrarea absolvenților pe piața muncii.

Pentru elevii din anii terminali de liceu, CCOC oferă:

  • Acțiuni de promovare a ofertelor educaționale ale UDJG (participare la târguri educaționale, vizite în universitate, evenimente tematice etc.);
  • Acțiuni de informare și consiliere cu privire la oportunitățile educaționale și ocupaționale, sprijin în luarea deciziei de carieră și în alegerea traseului vocațional.
Facebook
Facebook