Servicii

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

CUI NE ADRESĂM:

 • Studenților Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi indiferent de programul de studiu și de forma de învățământ; 
 • Elevilor din anii terminali și absolvenților de liceu;
 • Absolvenților Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

SERVICII OFERITE:

 • Orientare și consiliere în carieră: identificarea abilităților, aptitudinilor, intereselor și motivațiilor profesionale, training-uri de dezvoltare a competenţelor specifice traseului profesional ales, consiliere și asistență în alcătuirea unui portofoliu de angajare, pregătire pentru un interviu de angajare, ateliere de dezvoltare a unor aptitudini care pot crește șansele inserției pe piața muncii etc.;
 • Consiliere educațională: consiliere pentru alegerea studiilor de licență și/sau de master, training-uri de dezvoltare a abilităților de luare a deciziilor, de stabilire a obiectivelor personale, de management a timpului, de gestionare a stresului în sesiune, consiliere și mentoring pentru studenții cu dificultăți de învățare, consiliere pentru studenții cu nevoi speciale, informări privind evenimente educaționale nonformale organizate în universitate, identificarea de oportunități educaționale de tipul stagii de practică pentru studenți, schimburi de experiență, burse etc.;
 • Consiliere psihologică: activități de autocunoaștere, ateliere de dezvoltare a resurselor personale, sprijin pentru depășirea dificultăților emoționale, cognitive și comportamentale etc.;
 • Activități de mediere a inserției pe piața muncii: promovarea oportunităților de carieră și organizarea de evenimente tematice de care studenții și absolvenții UDJG pot beneficia, respectiv oferte de internshipuri, stagii de practică, locuri de muncă, networking cu
  angajatori, acțiuni de voluntariat, prezentări de firme etc.

  Platforma de evaluare CAS++

  Poți beneficia de peste 50 de teste psihologice (aptitudini cognitive, aptitudini non-cognitive, personalitate și atitudini, emoții și comportamente, interese și valori) și 1150 de profile ocupaționale.

  Facebook
  Facebook