Relația cu mediul socio-economic

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Relația cu mediul socio-economic vizează:

          prezentări de firme;

    locuri de muncă disponibile, stagii de practică, internship-uri, vizite în companii, școli de vară, târguri de joburi, voluntariat;

       întâlniri cu reprezentanții angajatorilor și profesioniști din diferite domenii;

         evenimente dedicate absolvenților UDJG.

Facebook
Facebook