Echipa

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Conf. univ. dr.  Cristina-Corina Bențea

Coordonator 

cristina.bentea@ugal.ro

Stela Albiș

Sociolog

stela.parvan@ugal.ro

Alina Beșleagă

Consilier de orientare privind cariera

alina.besleaga@ugal.ro

Silvia Ioana Resmeriță

Consilier de orientare privind cariera

silvia.resmerita@ugal.ro

Facebook
Facebook