Consiliere educațională

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Consilierea educațională vizează:

– alegerea studiilor universitare de licență /master /doctorat;

– planificarea și individualizarea traseului academic;

– asistență în vederea adaptării și integrării optime în mediul universitar;

– dezvoltarea abilităților necesare obținerii de performanțe academice superioare (abilități de învățare eficientă, de gândire critică, de gestionare a stresului în sesiune, de management al timpului, de comunicare eficientă etc.);

– identificarea de oportunități educaționale (stagii de practică, burse, schimburi de experiență etc.);

– identificarea și promovarea studenților talentați etc.

Facebook
Facebook