MOARA GLIGA – Tehnolog tură

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

MOARA GLIGA – Tehnolog tură

💼 MOARA GLIGA  angajează Tehnolog tură.

Sarcini:

          La începerea programului se informează de la colegul din tura precedentă de eventualele probleme apărute şi împreună cu acesta verifică următoarele:

·         Starea de curăţenie a spaţiilor de producţie, vestiare, grupuri sanitare şi depozite

·         Starea de curaţenie şi funcţionare a utilajelor

·         Starea sistemului de ventilaţie

·         Prezenţa personalului din subordine, igiena personală şi a ţinutei acestuia, starea de sănatate

·         Stocurile de materii prime, auxiliare şi a necesarului de materiale pentru ambalat

·         Situaţia întârzierilor, dacă este cazul, motivul întârzierilor, remedierea situaţiei şi revenirea la fabricarea producţiei comandate

 

          Intocmeşte procesul verbal de predare-primire a turei unde vor fi trecute toate problemele enumerate mai sus

         Verifică permanent sistemul de depozitare a materiilor prime şi auxiliare( verifică temperatura de depozitare a drojdiei şi trece valoarea în registru)

          Urmăreşte operaţia de cernere, verifică şi semnează bonul de cernere

          Urmăreşte respectarea cronogramei (sortimente, timpi şi cantităţi)

          Notează rezultatele în registrul de analize

          Verifică termenul de valabilitate şi condiţiile de depozitare a materiilor prime şi auxiliare

          Respectă cantităţile prevăzute în reţetare

          Verifică timpii de malaxare, consistenta aluatului şi a temperaturilor la maia şi aluat

          Este interzisă orice modificare a reţetelor fără aprobarea tehnologului principal

          Verifică permanent gramajul bucăţilor de aluat după divizare, atenţionează cantaragiul şi se reglează maşina de divizat dacă este cazul

          Gestionează produsele atât după modelarea finală cât şi la introducerea şi scoaterea lor din cuptor , înregistrează diferenţele

          Monitorizează timpii şi temperaturile de coacere pentru fiecare sortiment şi cuptor în parte, ţine cont de limitele de coacere şi înregistrează diferenţele

          Respectă sistemul de lotizare ţinând cont de zi şi schimb

          Respectă timpul de dospire

          Verifică timpii de coacere la fiecare cuptor ţinând cont de sortiment

          Preia comenzile de la magazine ori de câte ori este cazul

          Urmăreşte efectuarea curăţeniei permanente în halele de producţie, magazii, vestiare şi grupuri sanitare inclusiv în depozitul de produs finit.

          Urmăreşte ca echipamentul şi încălţamintea personalului să fie curate, igiena personalului să fie conform cerinţelor ( mâinile curate, unghii scurte fără lac, făra bijuterii pe degete, fără ceasuri şi brăţări, părul să fie strâns, sub bonetă)

          Monitorizează din punct de vedere HCCP activitatea de producţie şi igiena

Responsabilităţile postului:

   Legat de activităţile specifice, răspunde de:

          Efectuarea raportului de producţie care va cuprinde:

·         Consumul de materii prime;

·         Calitatea producţiei fabricate;

·         Raportarea producţiei pe sortimente;

·         Stocul de materii prime;

·         Pontajul salariaţilor din subordine;

          Menţinerea disciplinei la locul de muncă

          Respectarea normelor de protecţie a muncii de către personalul din subordine, efectuează instructajul periodic de protecţie a muncii

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

          respectarea procedurilor de lucru ;

          respectarea normelor de securitate şi igienă în muncă ;

          respectarea normele de prevenire şi stingere a incendiilor ;

          respectarea Regulamentul Intern ;

          contribuie la menţinerea unui climat de muncă sănătos, entuziast.

Condiţiile de muncă:

 Munca se desfăşoară în ture.

Specificaţiile postului:

  • Nivel de studii: superioare, tehnologia produselor alimentare
  • Experienţă:  minimum 1 an pe post asemănător
  • Cunoştinţe necesare:

 specifice domeniului de lucru

  • Cerinţe pentru exercitare:

–   persoană dinamică, echilibrată, adaptabilă, onestă;

–   rezistenţă la efort fizic şi psihic;

–   capacitate de analiză şi sinteză;

     capacitate de organizare şi planificare;

     capacitate de înţelegere şi comunicare;

Cei interesați pot trimite CV-ul la adresa de e-mail resurseumane@moaragliga.ro sau pot suna la numărul de telefon 0735214699.

  

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Facebook
Facebook